Wie zijn wij

 

Michelle van der Hoeven

Michelle van der Hoeven

Bedrijfsmaatschappelijk Werker - EMDR therapeut - Casemanager Regie op Verzuim

Mijn roots ligt in het werkterrein van Human Resource Management (HRM). De combinatie van enerzijds de ‘zakelijke’ aspecten van het HRM-werkterrein en anderzijds de specifieke aandacht voor de psychosociale – en/of sociaal maatschappelijke problematiek van de werknemer, maakt mij tot een resultaatgerichte Bedrijfsmaatschappelijk Werker- EMDR therapeut - Verzuimcoördinator.

Op basis van feedback van mijn collega’s en opdrachtgevers blijkt dat ik als Bedrijfsmaatschappelijk Werker - EMDR therapeut - Verzuimcoördinator het positioneringspel binnen een arbeidsorganisatie zowel rationeel als emotioneel begrijp en mede daardoor op een integere en deskundige wijze gesignaleerde problematiek weet weg te zetten binnen de arbeidsorganisatie.

Helen Kolthof

Helen Kolthof

Loopbaancoach - Mobiliteitsadviseur - Verzuimcoördinator

Mijn brede ervaring heeft het accent op het begeleiden van reorganisaties, loopbaanbegeleiding en het coördineren van begeleidingstrajecten in het kader van arbeidsongeschiktheid. Hierdoor schakel ik makkelijk tussen de diverse niveaus en kan ik goed opereren in een politiek sensitieve organisatie. Ik beschik over een hands-on-mentaliteit, ben gedreven en werk met gevoel voor humor. 

Erica Elskamp

Erica Elskamp

Bedrijfsmaatschappelijk werker - counselor - coach - vertrouwenspersoon

Mijn kracht ligt in het onderhouden van korte lijnen met alle betrokkenen: werknemer, werkgever, bedrijfsarts en zorg- en hulpverlenende disciplines. Door opdrachtgevers en werknemers word ik ervaren als een betrouwbare partner die zorgvuldig en pragmatisch werkt met oog voor de menselijke maat. Ik ben een analytisch denker, handel snel en efficiënt en kies voor een oplossingsgerichte aanpak. 

Enny Trouw

Enny Trouw

Loopbaancoach - Mobiliteitsadviseur

Samen (h)erkennen waar de vaardigheden van een werknemer het beste tot zijn recht kunnen komen en ontdekken dat er altijd meer mogelijkheden zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Ik ondersteun werkgevers bij het uitwerken van het begrip mobiliteit binnen de organisatie. Werknemers begeleid ik bij het uitstippelen van een loopbaanpad en het op koers blijven. Door overtuigingen, waarden en normen te combineren met mijn nieuwste kennis op het gebied van coaching, motivatie, gedragsverandering én arbeidsmarkt komen wij samen gegarandeerd tot succes!